Közgyűlés

Hitközségünk az éves rendes közgyűlését 2019. március 17-én vasárnap 15.00 órára hirdeti meg. 
 
Napirendi pontok:
 
– elnöki beszámoló a 2018. év főbb eseményeiről
– az elmúlt év pénzügyi mérlegének ismertetése, és szavazásra bocsátása
– a 2019. évi pénzügyi tervezet ismertetése, és szavazásra bocsátása
– egyebek.